Oferta

 1. Pełna księgowość
  • Prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawa o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
  • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami
  • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 2. Książka przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
  • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  • rozliczenia roczne
 3. Kadry i płace
  • przygotowanie listy płac
  • pomoc w przygotowywaniu umów : o pracę, zlecenie, o dzieło
  • przygotowywanie wypowiedzeń, rozwiązań umów o pracę
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie deklaracji ZUS
  • sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną raportów, deklaracji zgłoszeniowych, aktualizacyjnych i rozliczeniowych dla ZUS
  • prowadzenie ewidencji związanej z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników
  • bieżące prowadzenie spraw związanych z pracownikami zatrudnionymi

Aktualności

Kontakt

ewa.bialek@dinero.net.pl

504 294 509

Adres siedziby firmy:
ul. Warszawska 96/52, Gdańsk

foto2